Sinus bradycardie van het hart. Wat is het

Met een afname van de hartfrequentie van minder dan 60 slagen per minuut diagnosticeren artsen sinus bradycardie . Alle hartstructuren functioneren op hetzelfde moment normaal en houden rekening met het schema van de boezems en ventrikels.

In het bijzonder bij volledig gezonde mensen kunnen sinus bradycardie worden opgespoord, zelfs bij sportbeoefening.

De pols bij deze mensen alleen kan zelfs overdag vertragen tot minder dan veertig slagen per minuut.

Er is ook een familiale, constitutioneel-erfelijke verscheidenheid van bradycardie, waarvan de drager met name de familie van de Bonapartes was.

Symptomen vanSinus-bradycardie kan echter een symptoom zijn van bepaalde ziektetoestanden, in het bijzonder hypothyreoïdie (vermindering van het vermogen van de schildklier), ontstaan ​​bij een overdosis van een aantal geneesmiddelen (digoxine, adrenoblockers, cordarone).

Bij een te lage hartslag zijn er tekenen van hemodynamische stoornissen, zoals zwakte, duizeligheid, flauwvallen vóór de flauwvallen. Dit is mogelijk met aanzienlijke schendingen in de sinusknoop en kan een complicatie zijn van de onderliggende pathologie.

Sinusbradycardie in de meeste van de mensen is iets minder dan zestig slagen per minuut, hemodynamische veranderingen veroorzaakt geen symptomen en daarom ontbreekt hier. Hier, in de meeste gevallen, de noodzaak om drugs te gebruiken om het sinusritme te versnellen afwezig is, maar de oorzaak van de daling van de hartfrequentie om allemaal hetzelfde moeten zijn voor isklyucheniyainyh aandoeningen van het cardiovasculaire systeem te identificeren. Kortom, dit is een reeks tekenen van zwakte van de sinusknoop.

Sinus bradycardie van het hart. Wat is het
Sinus bradycardie van het hart. Wat is het


Oorzaken vanSinus-bradycardie is ook een eenvoudige fysiologische toestand, in het bijzonder is dit het geval bij slaap en rust.

Meer ernstige varianten van sinusbradycardie kunnen worden veroorzaakt door vijf groepen redenen:

 • Deze omvatten dergelijke factoren die samenhangen met hart-en vaatziekten, zoals hartinfarct, coronaire hartziekte, cardiomyopathie, hartfalen, myocarditis en verworven en aangeboren hartafwijkingen.

 • Door niet-cardiale oorzaken zijn dystonie (verstoring van het zenuwstelsel), hypoxie (zuurstofgebrek als gevolg Inkomende respiratoire aandoeningen), anemie, endocriene ziekte (bijnier ziekte en de schildklier, diabetes).

 • Om medicamenteuze redenen is het voortdurende ongecontroleerde gebruik van een aantal medicijnen. Dit zijn in de eerste plaats hartglycosiden, diuretica en antiarrhythmica.

 • Onder de redenen zijn elektrolytenstoornissen waarbij er sprake is van een schending van de verhoudingen in de samenstelling van elektrolyten in het lichaam - natrium, kalium en magnesium.

 • Onbetwistbaar schadelijk zijn toxische effecten, waaronder overmatige consumptie van alcoholische dranken, roken.


 • In sommige gevallen wordt idiopathische sinus-bradycardie gediagnosticeerd, die zich zonder duidelijke reden ontwikkelt.

  Diagnostiek  De arts heeft zorgvuldig geanalyseerd klachten van de patiënt, is het meestal kortademigheid, gevoel van fading en verstoring van het hart, kortademigheid, zwakte, tijdelijk verlies van bewustzijn. Het houdt rekening met en anamnese van klachten, leven en erfelijkheid.

  Vervolgens wordt een algemeen onderzoek van de patiënt uitgevoerd, de resultaten van bloed-, urine- en hormoonspiegels worden onderzocht om de oorzaken van pathologie te bepalen die niet gerelateerd zijn aan hartproblemen. Het is belangrijk om de gegevens van elektrocardiografie te bestuderen, die veranderingen vertonen die wijzen op een sinusbradycardie.

  De analyse van een aantal indicatoren, gegevens van echocardiografie, transesofageale en elektrofysiologische onderzoek, belastingtest wordt uitgevoerd.

  Behandeling van sinusbradycardie  Gewoonlijk beperkt de arts zich tot het aanstellen van versterkende en vitaminepreparaten, benoemt het noodzakelijke dieet, wat het zoete en vette voedsel beperkt. Middelen kunnen worden voorgeschreven om de symptomen van de ziekte te verminderen, die een sinus-bradycardie veroorzaakt. Medicijnen kunnen worden voorgeschreven die de hartslag verhogen, dit zijn holinoblokkers en sympathicomimetica.

  Bij maligne bradycardie uitvoeringsvorm, wanneer er frequent flauwvallen, overmatige verlaging van de hartslag kan worden toegewezen en chirurgische behandeling waarbij de pacemaker is ingesteld op de juiste hartritme genereren.