Wat is hartfalen?

Een aandoening waarbij een resultaat van hartfunctie verminderd cardiac output ten opzichte van de metabolische behoeften van lichaamsweefsels of wanneer de corresponderende minuutvolume wordt gehandhaafd door een verhoogde vuldruk. Er is hartfalen:

1) Fresh - ontstaan ​​voor de eerste keer, ongeacht de dynamiek van de ontwikkeling van de symptomen;

2) achteruit - als SN symptomen optreden slechts voor een beperkte tijdsduur (bijvoorbeeld bij patiënten waarbij het gebruik van diuretica nodig is alleen in de acute fase van myocardiaal infarct hartfalen secundair aan systolische disfunctie veroorzaakt door ischemie van de hartspier te keren en zich na revascularisatie);

3) chronische - afhankelijk van de stroming wordt gedefinieerd als een stabiel, progressief of astma.

Bovendien is hartfalen onderverdeeld in:1) systolische (verlaagde of verhoogde hartminuutvolume) en diastolische, die wordt bepaald zoals hartfalen met behouden systolische linker ventriculaire functie en de drempelwaarde van de linker ventriculaire ejectiefractie (LVEF) is niet duidelijk vastgesteld (40-50% waarde is de zogenaamde grijze zone, die een zorgvuldige differentiële diagnose vereist);

2) linkerventrikel en rechter ventriculaire (of dubbelkamer), afhankelijk van de dominante syndroom symptomen van stagnatie in de kleine of de systemische circulatie.

Deze soorten naast elkaar kunnen bestaan, en een bepaald type houdt alleen de symptomen in het klinische beeld.