ECG negatieve dynamiek. Wat betekent dit?

ECG is een elektrocardiogram, dat wil zeggen een grafische weergave van de biopotentiaal van de hartspier en is een curve die de dynamiek van het verschil in elektrische mogelijkheden van het hart weerspiegelt. Tijdens bedrijf produceert het hart een bepaald elektrisch potentieel. Vanwege het feit dat ons lichaam een ​​hoge elektrische geleiding heeft, is het mogelijk om dit elektrische potentieel te registreren door een elektrocardiogram te schrijven. De dynamiek van het ECG wordt vastgelegd door middel van elektrocardiografie met behulp van een speciaal apparaat - een elektrocardiograaf: elektroden worden aangebracht op het lichaam van de patiënt en in verschillende elektroden verwijdert de elektrocardiograaf het elektrocardiogram.

De studie kost wat tijd - slechts 10-15 minuten. Vervolgens worden de gegevens van de opgenomen curve ontcijferd door de cardioloog. De arts bepaalt de aard van de veranderingen in het hart van de patiënt en de lokalisatie van deze veranderingen door de afwijkingen van de normale curve-opties.

ECG-norm isNormaal gesproken bestaat het elektrocardiogram uit 3 positieve en 2 negatieve tanden. De gaten ertussen worden segmenten genoemd, de totaliteit van de tanden en segmenten is één interval. Met het lezen van het elektrocardiogram volgt de arts het ritme en de juistheid van de tanden, evenals de lengte van het interval en de aanwezigheid van eventuele pathologische tanden. Op basis van zijn onderzoek trekt de arts een conclusie.

Negatieve dynamiek van ECGNegatieve dynamiek betekent dat er veranderingen zijn in het werk van het hart, en ze gaan niet ten goede. Met andere woorden, het ECG verslechtert. Deze conclusie is gemaakt door de arts, wanneer hij de metingen van de twee ECG's - in het verleden en het heden vergelijkt. In vergelijking met de oude indicatoren op het nieuwe elektrocardiogram verslechteren nieuwe of oude wijzigingen, wat wijst op een negatieve dynamiek in het werk van het hart. En dit betekent dat het noodzakelijk is om de reden voor deze veranderingen te vinden. Stel de juiste diagnose en behandel de ziekte.

Oorzaken van negatieve dynamiekDit is mogelijk na een ernstige langdurige ziekte met ernstige intoxicatie.

Negatieve dynamiek kan worden waargenomen bij atleten, wat wijst op hun overtraining. Dat wil zeggen, er was te veel werklast en het is moeilijk voor het lichaam om onmiddellijk te herstellen, het duurt even om het hart te normaliseren.

Een van de factoren bij het optreden van negatieve dynamica is een significante toename van orthostatische sympathisch-bijnierinvloeden, waarbij de hartslag wordt verhoogd.

Gereduceerd kaliumgehalte: Het is bekend dat een toename van het kaliumgehalte in het myocardium de weerstand van het myocardium tot stressvolle effecten verhoogt.